შიდა უპროცენტო განვადება

შიდა უპროცენტო განვადება

თქვენ შეგიძლიათ ისარგებლოთ კომპანიის შიდა უპროცენტო განვადებით მშენებლობის დასრულების პერიოდს დამატებული 6 თვის ვადით. აღნიშნული მეთოდით ბინის შეძენისას, მომხმარებელი თანხას ზოგავს და მოკლე დროში ფარავს უძრავი ქონების მთლიან ღირებულებას. შიდა უპროცენტო განვადებით სარგებლობისთვის, არანაირი საბუთი არ არის საჭირო. მომხმარებელს შეუძლია, პირველადი შემოტანის შემდეგ დარჩენილი თანხა ან ყოველთვიურად ან ყოველ კვარტლურად დაფაროს უპროცენტოდ.

გააზიარე: